System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
  • Aktuella kurser, träffar och konferenser

    Se här vad som sker vad det gäller konferenser och kurser som kan vara intressanta för dig som arbetar inom fritid och kultur.

Årskonferens 2022, 23-25 augusti

Boka dagarna! Årskonferens 2022, den 23-25 augusti
Tema: Goda utvecklingsmiljöer för idrott och kultur

Inbjudan

Program

Anmäl er här: anmälan SFKs årskonferens De slopade restriktionerna möjliggör för oss att äntligen bjuda in till årskonferens. Ta chansen att träffa kollegor från olika delar av landet på SFKs årskonferens i Växjö den 23-25 augusti 2022.

Programmet hittar du på www.sfk2022.se

Har du frågor kring registrering och hotellbokning, kontakta Växjö & Co.
E-post:  maria@vaxjo-co.se

Har du frågor kring innehållet i konferens och arrangemang, kontakta Kultur & Fritid, Växjö kommun.

E-post: foreningsservice@vaxjo.se