• Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

    SFK utgör remissorgan för statliga utredningar, förslag från myndigheter eller verk inom kultur och fritidssektorn. SFK lämnar även underremisser till Sveriges kommuner och regioner i frågor som berör sektorn. Det gäller bland annat långsiktiga utbildningsfrågor.

Om SFK

SFK är en nationell intresseorganisation för chefer på alla nivåer inom kommunal fritids- och kultursektor. Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt att medverka till en ökad kunskap och kompetens för de som deltar i nätverket. Det gäller inte minst utvecklande av det egna kommunala chefs- och ledarskapet.

Mer än 390 medlemmar

Föreningen är också en part i att föra sektorns talan och utgör remissinstans i frågor som rör kultur- och fritidsområdet på en övergripande nivå, exempelvis för utredningar eller för förslag som bland annat presenteras på statlig nivå eller av förbundet Sveriges kommuner och regioner. Vi har idag mer än 390 medlemmar som representerar drygt 190 av Sveriges kommuner. Föreningen är fackligt obunden och genomför årligen en årskonferens.

Som medlem i SFK har du rabatt på våra egna konferenser samt medlemsrabatt på andra kurser och konferenser där vi är medarrangörer. Det ingår även gratis prenumeration på den digitala versionen av ”Idrott & Kunskap”. Du kan också delta på SFK:s digitala AW som genomförs via Teams ca 6 gånger per år.

SFK:s styrelse 2022/2023

Styrelsen väljs vid årsmötet i augusti varje år.

SFK:s stadgar och protokoll

För att se dessa dokument krävs att du är inloggad.

SFK:s organisation

SFK är en intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor.