SFK:s styrelse

Här presenterar vi styrelsen för Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Maria Wallengren,
Ordförande
Ansvarsområde:
Kontakt med SKR, MUCF och IAKS Utbildnings- och framtidsfrågor

Förvaltningschef Fritid- och folkhälsa, Borås stad
E-post: maria.wallengren@boras.se
Telefon: 033-35 73 97

Maria Modig,
vice Ordförande
Ansvarsområde:
Programrådet för Träffpunkt Idrott
Kontakt med SKR 

Kultur- och fritidsdirektör, Norrköpings kommun
E-post: maria.modig@norrkoping.se
Telefon: 011-15 29 26

Ingrid Thylin,
Ledamot
Ansvarsområde:
Almdedalen, styrelseresan, kontakt med SKR

Kultur- och fritidschef, Skellefteå kommun
E-post:
ingrid.thylin@skelleftea.se
Telefon: 0910-73 50 00

Sofia Nohrstedt,
Ledamot
Ansvarsområde: Kulturrådet, styrelseresan, Erfarenhetskonferens 2023

Kulturchef, Gävle kommun
E-post: sofia.nohrstedt@gavle.se
Telefon: 026-17 94 02

Annika Stedner,
Sekreterare
Ansvarsområde: Erfarenhetskonferens 2023

Förvaltningschef Kultur och fritid, Mölndals stad
E-post: annika.stedner@molndal.se
Telefon: 031-315 16 31

Bild på Hannah Rydstedt Nencioni

Hannah Rydstedt Nencioni,
Kassör
Ansvarsområde: Information/kommunikation

Kultur- och fritidschef, Upplands-Bro kommun
E-post: hannah.rydstedt@upplands-bro.se
Telefon: 08-518 321 84

Mårten Hafström

Mårten Hafström,
Ledamot
Ansvarsområde:
Erfarenhetskonferensen, Sveriges Friluftskommun

Kultur- och fritidsdirektör, Lunds kommun
E-post:
marten.hafstrom@lund.se
Telefon: 070-69 65 214

Hampus Haga,
Ledamot

Förvaltningschef Falköpings kommun
Epost: hampus.haga@falkoping.se
telefon: 0515-88 50 46