Organisation

SFK leds av en styrelse som väljs av årsmötet i augusti. Årsmötet genomförs årligen i samband med Årskonferensen.
Styrelsen sammanträder 5-6 gånger per år och genomför årligen en Erfarenhetskonferens.
Medlemsantalet ligger på drygt 240 medlemmar.