Om SFK

SFK är en nationell intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor. Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt att medverka till en ökad kunskap och kompetens för dess medlemmar. Det gäller inte minst utvecklande av det egna kommunala chefs- och ledarskapet. Föreningen är också en part i att föra sektorns talan och utgör remissinstans i frågor som rör kultur- och fritidsområdet på en övergripande nivå, exempelvis för utredningar eller för förslag som bland annat presenteras på statlig nivå eller av förbundet Sveriges kommuner och landsting.
Vi har idag drygt 240 medlemmar som representerar ca 150 av Sveriges kommuner.

Föreningen är fackligt obunden.

Föreningen genomför årligen en Årskonferens och en Erfarenhetskonferens. Erfarenhetskonferensen genomförs i samverkan med förbundet Sveriges kommuner och landsting och administreras av Utvärderingsringen.

Som medlem i SFK har du rabatt på vår Årskonferens samt medlemsrabatt på andra kurser och konferenser där vi är medarrangörer. Det ingår även gratis prenumeration på tidningarna ”Fritid & Park” samt de digitala versionerna av ”Nordisk sport och fritidsmiljö” och ”Idrott & Kunskap”.

Det finns tre olika typer av medlemskap: medlem, nätverksmedlem samt seniormedlem.
Medlem – kan den vara som innehar tjänst som högst ansvarige tjänsteman i kommunal förvaltning med ansvar för fritids- och/eller kulturfrågor.

Nätverksmedlem – kan den vara som arbetar med fritids- och kulturfrågor ex. idrott, bibliotek, ungdomar, men inte är högste ansvarig i sin kommun. Den som innehar denna typ av medlemskap har ingen rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.

Seniormedlemskap gäller för den som tidigare varit chef över fritids-/kulturfrågor men avgått från sin tjänst pga ålderspension eller delpension. Den som innehar denna typ av medlemskap har ingen rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.
Läs mer i Stadgarna § 4

Mer från SFK: