Välkommen till Sveriges fritids- och kulturchefsförening

SFK är en intresseorganisation inom kultur- och fritidssektorn i Sverige. Vi är en branschorganisation med syfte att verka för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland våra medlemmar. Föreningen är öppen för dig som är fritidschef, kulturchef eller har motsvarande funktion i en kommun.
Medlemsavgiften är 400:- men seniorer betalar 200:-.


Läs mer om föreningen och de olika medlemskapen under menyn "Om SFK" samt i Stadgarna § 4