• Beställargruppen höjer kvaliteten i offentliga upphandlingar

    Beställargruppens medlemmar består av personer inom kommunernas fritids- och miljöförvaltningar, fastighetsbolag, sportanläggningar, fotbollsförbund och klubbar. I beställargruppen ingår medlemmar från SFK men också aktörer utanför SFK’s nätverk.

Beställargrupp Konstgräs

Beställargrupp Konstgräs

Beställargrupp Konstgräs ägs numera av Malmö stad, Göteborgs Stad, Stockholms stad samt Umeå kommun.

Beställargruppens hemsida www.bekogr.se