Remisser

SFK utgör remissorgan för statliga utredningar, förslag från myndigheter eller verk inom
kultur och fritidssektorn. SFK lämnar även underremisser till Sveriges kommuner och landsting
i frågor som berör sektorn. Det gäller bland annat långsiktiga utbildningsfrågor.